Είσοδος στο σύστημα

Το δίκτυο αλληλεγγύης και ανταλλαγής Φωκίδας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των μελών του κάνει χρήση του open source λογισμικού cyclos.  Για περισσότερες πληροφορίες και για το εγχειρίδιο λειτουργίας της εφαρμογής δείτε τη βοήθεια μελών.

Για να εισέλθετε στο σύστημα επιλέξτε το πιο κάτω εικονίδιο:

Advertisements